VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Sovellamme varauksiin seuraavia varaus- ja peruutusehtoja, mikäli asiakkaan ja yrityksen välillä ei ole tehty erillistä sopimusta. Asiakkaan on ennen varaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varaus- ja peruutusehtoihin ja hyväksyttävä ne.

 

Pidätämme oikeuden ehtojen ja hintojen muutoksiin.

1. VARAAMINEN JA VARAUSVAHVISTUS

 

Varauksen yhteydessä sinun on ilmoitettava koko nimesi, asuinosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, varauksen ajankohta sekä mahdollinen alennus/lahjakortin koodi. Varauksen vahvistaminen edellyttää vaadittujen tietojen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen varauksen yhteydessä voimassa oleviin ehtoihin. Varaus on sitova, kun yritys on lähettänyt varausvahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Varaaja on vastuussa ilmoittamansa sähköpostin oikeellisuudesta. Varauksia voivat tehdä vain täysi-ikäiset henkilöt.

Varausvaiheessa saat varausvahvistuksen. Varsinaisen lipun ja saapumisohjeet saat maksettuasi laskun kokonaisuudessaan (varausmaksu + loppusumma).

4. MAKSUT JA PERUUTUS

Olemme muuttaneet ehtojamme joustamaan koronatilanteen mukaan. Mikäli sairastut, voit perua osallistumisesi omalla ilmoituksella ilman takarajaa, jolloin emme veloita sinulta kuin toimistomaksun 20euroa.

Mikäli me Jokeripossella joudumme peruuttamaan viikonlopun siksi, ettei minimiosallistujamäärä tule täyteen, hyvitämme jo maksun suorittaneille 100% maksusta takaisin.

Lasku toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Laskulla maksuaikaa on 14vrk. Lasku tulee kuitenkin olla maksettu ennen menon alkamista.

Varauksen peruutus tulee tehdä ottamalla yhteys yritykseen kirjallisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole kirjallinen ilmoitus peruutuksesta. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on yrityksellä oikeus perua varaus.

Varausmaksu (=100€) sisältyy ilmoitettuihin hintoihin. Ilmainen peruutus 14vrk kuluessa varauksen vahvistamisesta, minkä jälkeen varausmaksua (100€) ei palauteta.

Maksu joko heti varauksen yhteydessä verkkokaupassa tai sähköpostitse toimitettavalla laskulla. Laskussa maksuaikaa on 14vrk. Maksu tulee olla suoritettu kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, mutta kuitenkin viimeistään varauksen alkamispäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus katsotaan peruutetuksi ja varattu paikka vapautetaan takaisin myyntiin.

  • Kun varaus perutaan 14vrk kuluessa varauksen vahvistamisesta, varausmaksu sekä loppusumma palautetaan täysimääräisenä.

  • Kun varaus perutaan 14vrk palautusajan umpeuduttua, mutta kuitenkin yli 60vrk ennen varauksen alkua, loppusummasta palautetaan 100%. Varausmaksua ei palauteta.

  • Kun varaus peruutetaan 60-31vrk ennen varauksen alkua, loppusummasta palautetaan 50%. Varausmaksua ei palauteta.

  • Kun varaus perutaan alle 31vrk ennen varauksen alkua, loppusummasta palautetaan 0%. Varausmaksua ei palauteta.

Varauksen siirtäminen toiselle henkilölle on mahdollista ilman lisäkuluja. Muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti ja viipymättä, kuitenkin viimeistään 24tuntia ennen varauksen alkua. Varauksen muutos astuu voimaan, kun yritykselle on kirjallisesti ilmoitettu kyseisen varauksen varausnumero ja varauksen ajankohta, uuden osallistujan etu- ja sukunimi, asuinosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Varausta ei voi siirtää alaikäiselle henkilölle. Mikäli varaus koskee rajattua osallistujaryhmää, varauksen voi siirtää vain rajauksen mukaiselle henkilölle.

Mikäli varauksesta on aiheutunut yritykselle erityisiä kuluja esimerkiksi tilatuista lisäpalveluista, veloitetaan ne täysimääräisenä varauksen peruutustilanteessa. Majoituksen aikana tehty peruutus tai loman keskeytys ei oikeuta maksun palautukseen. Pyydämme huomioimaan poikkeavat varausehdot varausta vahvistaessanne. Oman matkavakuutuksen kattavuus kannattaa tarkistaa matkan peruuntumisen varalta.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este tai yrityksestä riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi yritys perua tapahtuman. Yritys pidättää lisäksi oikeuden perua tapahtuman, mikäli minimi osallistujamäärä ei tule täyteen. Peruutuksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ja viipymättä kaikissa peruutustilanteissa. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin.

Tarjouksia tai alennuksia ei voi yhdistää. Käytettävissä on vain yksi tarjous tai alennus per tilaus. Mikäli haluat maksaa lahjakortilla ja sinulla on myös alennuskoodi, ole yhteydessä asiakaspalveluun ennen tilauksen tekemistä.

2. SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

 

Majoitustila on käytettävissäsi tulopäivänä klo 18.00 alkaen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 15.00 mennessä. Yrityksellä voi olla myös tästä poikkeavia tulo-ja lähtöaikoja.

Asiakkaan on ilmoitettava etukäteen mikäli saapuu normaalin saapumisajan (klo 18:00-19:00) ulkopuolella. Saapumispäivänä klo 20:00 jälkeen yrityksellä on oikeus luovuttaa paikka toiselle asiakkaalle, mikäli asiakas ei ole saapunut tai ilmoittanut myöhemmästä saapumisesta.

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen käyttämättä jääneen varauksen osalta.

 

7. ASIAKKAAN ESIINTYMINEN

 

Noudatamme hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos rikot näitä sääntöjä, voidaan sinut välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Sinun on kuitenkin maksettava majoituksesi ja tilaamiesi lisäpalveluiden hinta etkä voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

Turvallisuussyistä vain henkilökunta ja sisäänkirjautuneet henkilöt saavat oleskellä majoitustiloissa ja muissa varatuissa tiloissa. Huone-ja tilakohtainen maksimi henkilömäärä ei saa ylittyä.

 

8. VASTUU ASIAKKAAN OMAISUUDESTA

Vastaat itse omista matkatavaroistasi ja omaisuudestasi. Yritys ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta. Yritys ei vastaa pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

 

9. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA/TAPATURMASTA

 

Asiakkaana vastaat tahallasi tai huolimattomuudellasi aiheuttamistasi vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), joka on toiminnastasi  aiheutunut majoitustiloille tai majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

Yritys ei vastaa vahingoista, jotka sattuvat asiakkaan ollessa alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Asiakkaalla on täysi korvausvastuu vahinkotilanteissa, jotka sattuvat asiakkaiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asiakas osallistuu sekä omatoimiseen että järjestettäviin aktiviteetteihin oman harkintansa mukaan ja täysin omalla vastuulla. Asiakkaan tulee toimia yleistä varovaisuutta noudattaen ja harkitusti kaikissa tilanteissa. Asiakas on vastuussa henkilökohtaisesti oman vakuutussuojansa riittävyydestä. Suosittelemme asiakkaille matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista.


MUUTA

 

Majoitustoiminnasta annetun lain 6§:n mukaan matkustajan tulee tehdä matkustajailmoitus ennen majoittumista. Yritys käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

 

Majoitustilojen edellytetään asiakkaan lähtiessä olevan normaalin asumisen jäljiltä: huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä. Mikäli varauksen päättyessä tilojen siisteys ei vastaa edellä esitettyä, veloitetaan ylimääräisestä siivouksesta 150€ lisämaksu tai muu sopivaksi katsottu summa.

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten. Mikäli asiakas ei ole tapahtuman aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja yritys eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
 

Yritys ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteistä, villieläimistä, odottamattomista säävaihteluist, leväesiintymistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö-, tai tv-verkossa ja asiakkaan itse varaamien matkojen aikataulumuutokset) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
 

Tupakointi on kielletty sisätiloissa sekä kaikissa piharakennuksissa. Luvattomasta sisätiloissa tupakoinnista veloitetaan 300€/kerta. Hukatusta avaimesta veloitetaan 150€/kpl.
 

Yritys ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaille aiheutuneista allergia- tms. ongelmista.

Alueella on hiljaisuus klo 23-09. Tänä aikana asiakkaiden tulee välttää häiriön aiheuttamista. Mikäli asiakkaan toimista aiheutuu häiriötä muille asiakkaille, yrityksellä on oikeus poistaa asiakas alueelta. Asiakkaan on kuitenkin maksettava majoitushinta kokonaisuudessaan eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

 

Yritys ei vastaa majoitustilaan jääneestä omaisuudesta eikä pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Veneily on kielletty alkoholin vaikutuksen alaisena. Pelastusliivejä tulee käyttää aina veneellä liikuttaessa ja asiakas vastaa itse oikeanlaisten liivien valinnasta. Veneessä ei saa seisoa.

Ilmainen liityntäkuljetus tarjotaan kaikille asiakkaille yhteisesti etukäteen ilmoitettuna ajankohtana. Ilmoitettujen aikojen ulkopuolella asiakas vastaa itse mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Yritys tarjoaa osallistujille juomaveden. Kaivovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja. Peseytymiseen käytetään järvivettä.

Majoitustilat eivät sovellu liikuntarajoitteisille.

Siltä osin kuin ehdoissa ei muuta määritellä, noudatetaan MaRa ry:n yleisiä varaus- ja peruutusehtoja. Majoitusvarauksia koskee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta.


  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

© 2023 by Frais. Proudly created with Wix.com